top of page

શાળા સુધારણા 2022-23

કેન્ટરબરી ક્રોસ પર અમે બાળકોને શક્ય તેટલી શ્રેષ્ઠ શીખવાની તકો આપી રહ્યા છીએ તેની ખાતરી કરવા માટે અમે સતત સ્વ સમીક્ષા કરીએ છીએ.

વર્તમાન શૈક્ષણિક વર્ષની પ્રાથમિકતાઓની લિંક્સ માટે કૃપા કરીને નીચે જુઓ.

F2A ટ્રીપ ટુ માઉન્ટ પ્લેઝન્ટ ફાર્મ - મંગળવાર 21st March 
F2K ટ્રીપ ટુ માઉથ પ્લેઝન્ટ ફાર્મ - બુધવાર 22મી માર્ચ

bottom of page