top of page
35.jpg

ઓફસ્ટેડ રિપોર્ટ

અમારી સૌથી તાજેતરની ઑફસ્ટેડ 3જી અને 4મી ડિસેમ્બર 2019ના રોજ થઈ હતી.

ઓફસ્ટેડે જણાવ્યું કે કેન્ટરબરી ક્રોસ એક સારી શાળા છે.

તમે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરીને અમારી સૌથી તાજેતરની રિપોર્ટ જોઈ શકો છો.

F2A ટ્રીપ ટુ માઉન્ટ પ્લેઝન્ટ ફાર્મ - મંગળવાર 21st March 
F2K ટ્રીપ ટુ માઉથ પ્લેઝન્ટ ફાર્મ - બુધવાર 22મી માર્ચ

bottom of page