top of page

SEN 

Fadlan hoos ka hel macluumaadka ku saabsan webinars-ka iyo shirarka laga yaabo inay xiiso kuu yeeshaan haddii ilmahaaga lagu aqoonsaday Baahi Waxbarasho Gaar ah. Haddii aad wax walaac ah ka qabto ilmahaaga fadlan wac xafiiska si aad u diyaarsato kulan aad la yeelato SENCO.

Safarka F2A ee Buurta Pleasant Farm - Talaado 21ka Maarj 
Safarka F2K ee Beerta Farxada leh - Arbacada 22-ka Maarso

bottom of page