top of page
155.jpg

Xogta Waxqabadka

Xogta Waxqabadka 2018

Reception          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    9-3358

Good Level of Development          _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_85%

Communication and Language          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3548

Physical Development          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_        88.3%

Horumarinta Shaqsiyeed iyo Bulsheed 

Literacy          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    9 94-bb3b-136bad5cf58d_            85%

Mathematics          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    9-575 -3194-bb3b-136bad5cf58d_    86.7%

Codaynta

Year 1 results          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  95%      _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_        

Year 2 retakes          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_4/6   97%

Marxaladda Furaha 1 Faahfaahin

Subject          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    2018-dhexdhexaadiyay

Reading Expected +          _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    9-5758

Reading Greater Depth          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   2%

Writing Expected          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_           70%

Writing Greater Depth          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     2%

Maths Expected          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_             72%

Maths Greater Depth          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_    

Science Expected          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_          72 %

Xogta Waxqabadka 2017

Repcetion          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    2017-dhexdhexaadiyay

Good Level of Development         81.7 %

Isgaarsiinta iyo luqadda   _cc781905-5cde-3194-bb3b-1575

Physical Development          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    

PSD          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_96.7%

Literacy          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_   

Maths          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_         85%

Codaynta

Year 1 results          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  88%      _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_        

Year 2 retakes          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_6/7    _57538d

Marxaladda Furaha 1 Faahfaahin

Subject          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    2017-dhexdhexaadiyay

Reading Expected +          _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    9-5758

Reading Greater Depth          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   3%

Writing Expected          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_           72%

Writing Greater Depth          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     2%

Maths Expected          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_             82%

Maths Greater Depth          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_    

Science Expected          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_          83 %

Is barbar dhig xogtayada adigoo isticmaalaya badhanka Waaxda Waxbarashada ee hoose

Safarka F2A ee Buurta Pleasant Farm - Talaado 21ka Maarj 
Safarka F2K ee Beerta Farxada leh - Arbacada 22-ka Maarso

bottom of page