top of page

Safarrada Dugsiga

 

Safarada dugsiga waa in lagu bixiyaa qaab elegtaroonig ah iyadoo loo sii marayo lacagta waalidka. 

Tan waxa lagu samayn karaa adiga oo gasha koontada ubadkaaga/carruurtaada website-ka lacag bixinta waalidka ama warqad qoraal ah oo laga bixin karo dukaanka lacagta PP kasta. Faahfaahinta gelitaanka Mushaharka Waalidka ayaa la soo saari doonaa marka la bilaabo taariikhda, waxaa sidoo kale laga codsan karaa xafiiska weyn.

Safarka F2A ee Buurta Pleasant Farm - Talaado 21ka Maarj 
Safarka F2K ee Beerta Farxada leh - Arbacada 22-ka Maarso

bottom of page