top of page

Siyaasadaha

Qaar ka mid ah siyaasadeena ayaa laga heli karaa hoosta.

 

Dhammaan siyaasadaha kale ee dugsiga iyo qoraallada shirarka Guddoomiyaha waxa la heli karaa marka qoraal ahaan laga codsado Madaxa Macallinka iyada oo la sii marinayo xafiiska dugsiga.

Safarka F2A ee Buurta Pleasant Farm - Talaado 21ka Maarj 
Safarka F2K ee Beerta Farxada leh - Arbacada 22-ka Maarso

bottom of page