top of page

Naadiga Quraacda

Naadiga quraacdu waxay furan tahay Isniinta ilaa Jimcaha laga bilaabo 8:00 subaxnimo. Carruurta ka dib waxaa loo geyn doonaa fasalka si loo diiwaangeliyo 8:40am. 

 

Ilmahaaga waxaa la siin doonaa quraac, fadlan eeg dukumeentiga hoose si aad u aragto xulashooyinka macluumaadka xasaasiyadda iyo maaddooyinka. Dhammaan xasaasiyadda waa in la sheegaa ka hor inta uusan ilmuhu iman naadiga.

 

Naadiga quraacdu waa £1.00 maalintii, lacagaha waa in horay loo sii bixiyaa si loo hubiyo saamiga saxda ah ee shaqaalaha. Lacag-bixin kasta oo dheeraad ah ayaa laga saarayaa qiimaha shuruudaha soo socda. Warqad ayaa loo soo diri doonaa ilmo kasta oo faahfaahinaya wixii deyn ama deyn ee muddada cusub. 

Haddii aad u baahan tahay boos naadiyada quraacda fadlan booqo xafiiska dugsiga oo buuxi foomka naadiga quraacda. 

Safarka F2A ee Buurta Pleasant Farm - Talaado 21ka Maarj 
Safarka F2K ee Beerta Farxada leh - Arbacada 22-ka Maarso

bottom of page